23H Online

23H Live Tìm kiếm

Xem lại chung kết UEFA Champions League 2016/2017: Juventus vs Real Madrid
UEFA Champions League 2016/2017 – Chung kết:

Juventus vs Real Madrid

(04/06/2017)

Bình luận tiếng Anh

Hiệp 1

Hiệp 2

Trao Giải

Server 2 – Bình luận tiếng Việt

Hiệp 1

Hiệp 2

Link trực tuyến || Kết quả trực tuyến || Đăng bài lúc: 15:45 - 06/04/2017


<< Trực tiếp: Juventus vs Real Madrid >> Hong Kong vs Jordan

  LỊCH SỬ LIVE